Monday, December 17, 2018

21st Century Classroom - Smart Classroom


Apabila kita terus bergerak ke alaf baru, jelaslah bahawa keperluan bilik darjah Abad 21 sangat berbeza dari keperluan kelas Abad ke-20. Dalam kelas Abad ke 21, guru adalah fasilitator pembelajaran pelajar dan pencipta persekitaran bilik darjah yang produktif di mana pelajar dapat mengembangkan kemahiran yang mereka perlukan di tempat kerja.

Tumpuan kelas Abad ke 21 adalah pada pelajar yang mengalami persekitaran yang mereka akan masuk sebagai pekerja abad 21. Kurikulum berasaskan projek kolaborasi yang digunakan dalam bilik darjah ini membina kemahiran/skil  pemikiran aras tinggi, kemahiran berkomunikasi yang berkesan, dan pengetahuan teknologi yang diperlukan nanti di tempat kerja di Abad 21. Sifat interdisiplin kelas Abad ke 21 membezakannya daripada kelas Abad ke-20. Kuliah pada subjek tunggal pada satu masa adalah normal pada masa lalu dan kolaborasi hari ini adalah benang untuk semua pembelajaran pelajar.


Strategi mengajar abad ke-20 mugkin tidak lagi berkesan. Guru mesti menguasai strategi pengajaran baru yang sangat berbeza daripada mereka yang bekerja di kelas Abad ke-20 dahulu. Kurikulum mesti menjadi lebih relevan kepada apa yang pelajar akan alami di tempat kerja pada Abad 21 nanti 

Antara  4 Elemen Utama Reka Bentuk Bilik Darjah atau Kelas pada Abad 21 (4 Key Elements of 21st Century Classroom Design)
1. Susunatur kelas yang Fleksibel / A Flexible Layout
2. Utiliti Perabut yang pelbagai / Furniture for Utility
3. Intergrasi Teknologi / Technology Integration
4. Pencahayaan yang Fleksibel / A Light-Filled Environment
Ciri-ciri kelas Abad ke 21 akan sangat berbeza dari  bilik darjah masa lalu kerana tumpuannya adalah untuk menghasilkan pelajar yang sangat produktif, komunikasi berkesan, pemikir invontif serta dapat menguasai teknologi.


Elements of 21st Century Classroom Design
https://www.gettingsmart.com/2016/12/21st-century-classroom-design/

Design Better Classrooms and Learning Spaces
https://www.gettingsmart.com/2016/11/three-ways-design-better-classrooms-learning-spaces/
Build a 21st century classroom

http://thinkafricabusiness.com/build-a-21st-century-classroom/

Rethinking Classroom Design Guidelines

Begitu juga dengan  Pusat Sumber Maklumat Sekolah pada Abad 21 perlu berubah dari Abad ke 20 yang lalu seperti yang pernah saya kongsikan di ceramah  Bengkel Pengurusan Pusat Sumber Sekolah abad ke 21    http://ahmadfaizar.blogspot.com/2017/05/bengkel-pengurusan-pusat-sumber-sekolah.html
Tajuk  ceramah yang diberikan kepada saya pada masa itu Pengurusan Maklumat Bagi Pusat Sumber Sekolah Dalam Era Digital
Antara topik yang di kemukakan ialah:
- Evolusi Sistem Pengurusan Maklumat  Perpustakaan dari Era Kad Katalog hingga la ke OPAC dan OPAC2.0 - Open Source Solution - Koha dan Senayan
- Tak lupa juga bahan digital dengan  sistem Open Source Solution seperti  DSpace, EPrints, Digital Commons and Fedora Commons
- E-book, PDF,  EPUB , Augmented Reality (AR)
-Penggunaan Sosial media di Pusat sumber atau Library 2.0, FB, Insta, Google Plus, Google Photo, Flickr
- Penggunaan  cloud solutions -  cloud storage - Google Drive - Google Doc etc,  Microsoft OneDrive , Microsoft 365 dan sterusnya  gambaran pembelajaran akan datanghttp://ahmadfaizar.blogspot.com/2017/05/bengkel-pengurusan-pusat-sumber-sekolah.htmlhttps://www.knoll.com/design-plan/market-focus/higher-education


#21stCenturyClassroom
#pusatsumber
#pusatsumberabad21
#smartclassroom


0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/