KOKURIKULUM KIK HPD134 & HPD234

Course Code : HPD134
Course Name(English) : INNOVATIVE AND CREATIVE STUDENTS 1 APPROVED
Course Name (Malay) : KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF PELAJAR 1
MQF Level : 4 - Diploma & Bachelors Degree
Equivalent to 1 Credits

Face to Face: 30 Hours / ODL Option Google Meet

Diakhir Kursus Pelajar boleh:
1. Menerangkan konsep inovatif dan kreatif 
2. Membentangkan idea kreatif dan inovatif secara individu 
3. Mengamalkan semangat bekerjasama dalam menghasilkan projek kumpulan inovatif dan kreatif secara berkumpulan 

4. Mematuhi etika kumpulan inovatif dan kreatif, peraturan dan sahsiah rupadiri sebagai seorang mahasiswa. 

Kursus ini menjelaskan bagaimana seorang pelajar berinovatif dan kreatif dalam mengenalpasti asas konsep inovatif dan
kreatif dan mengetahui kaedah penggunaan alat– alat inovatif dan kreatif bagi menyelesaikan masalah secara inovatif.
Semua latihan yang diberi dalam kursus ini mengikut perancangan kumpulan dan akan dibentangkan untuk tujuan

penilaian.


1. Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif
Definisi dan Falsafah
Matlamat Inovasi dan Kreativiti
Prinsip-prinsip Asas Inovasi Dan Kreativiti
Faedah Inovasi Dan Kreativiti

2. Proses Penubuhan Kumpulan
Sejarah Inovasi Dan Kreativiti
Penubuhan Kumpulan (Nama, Logo, Moto, Objektif & Tema)
Daftar Kumpulan


TUGASAN 1 KERJA BERKUMPULAN KIK 

Pengenalan Organisasi & Pengenalan Kumpulan
Mengandungi Maklumat Organisasi Anda 
Jika kumpulan dari satu Fakulti -Berikan maklumat Organisasi Fakulti anda
Jika kumpulan bercampur dari pelbagai Fakulti - Berikan maklumat Organisasi UiTM Kampus Punca Alam (KPA& UCS)
  -Sejarah Organisasi UiTM Kampus Punca Alam (KPA& UCS)
  -Pengurusan Tertinggi di Organisasi Anda
  -Carta Organisasi 
  -Lokasi
  -Piagam Pelanggan Jika ada
  -Perkhidmatan/Program yg ditawakan

Pengenalan Kumpulan
-Sejarah Penubuhan Kumpulan tarikh
-Misi, Visi  &Objektif Kumpulan
-Nilai & Etika Kumpulan
-Logo Kumpulan
-Kriteria Pemililah Ahli Kumpulan
-Carta Organisasi Kumpulan, Profile Ahli Kumpulan (Foto + No Pelajar)
-Carta Matrik Agihan Tugas 
-Minit Mesyuarat (nyatakan kaedah mesyuarat/Perbincangan)
-Jadual Penilaian Pencapaian Ahli Kumpulan (Sebelum Projek KIK) & Carta Radar (gunakan Microsoft Excel utk buat Carta Radar)
-Anlisa SWOT Kumpulan Keseluruhan

disertakan Contoh Slide Pengenalan Organisasi & Kumpulan KIK 

>>>>>>>

3. Tatacara Pengendalian Kumpulan
Jadual Mesyuarat dan Kehadiran Ahli
Kitaran ?Plan” ?Do” ?Check” ?Action”
Proses PDCA
Carta Perbatuan
Carta Metrik
Seterusnya rujuk dalam kelas nanti
TUGSASAN 2 PERSEMBAHAN PENGURUSAN PROJEK KUMPULAN KIK

Setiap persembahan pastikan ada Maklumat berikut:

Pengenalan Organisasi UiTM & Fakulti (masukan je dlm slide tak perlu present) 
Pengenalan Kumpulan (masukan je dlm slide detail2 dibawah ini,  masa present ringkaskan sahaja, rujuk skrip https://www2.slideshare.net/faizar/skrip-contoh-kik-ewave-projek-mpld)
Profile Kumpulan
Carta Kumpulan 
        Profile Ahli Kumpulan (nama, foto , no metrik setiap ahli)
Logo Kumpulan  - dan  penerangannya
Objektif Kumpulan Moto dll
Carta Matrik Agihan Tugas
Jadual Kehadiran Mesyuarat (lihat contoh slide staf)
Analisa S.W.O.T  Kumpulan
Lembaran Semakan Penilaian Ahli Kumpulan sebelum Projek
Carta Radar Penilaian Ahli Kumpulan sebelum Projek

KITARAN PDCA
Garfik Kitaran PDC berserta detail step (rujuk PDCA UiTM)
Carta Perbatuan - dari penubuhan kumpulan sehingga persembahan cadangan penyelesaian

PEMILIHAN MASALAH & DEFINASI PROJEK 
Senaraikan semua masalah yg di kenal pasti  (min 2 masalah seorg , 1 kumpulan 10-14  masalah ikut jumlah ahli kumpulan)
Gunakan Kaedah S M A R T ( utk filter masalah yg hendak diselesaikan)-jadikan masalah tinggal separuh
Kemudian guna Kaedah Jadual MATRIK Udian (Kepenting & Keupayaan Kumpulan)- jadikan satu masalah yg mampu diselesaikan oleh kumpulan
Kenalpasti SATU Masalah yg hendak diselesaikan dijadikan PROJEK
Senaraikan IMPLIKASI projek - jika dilaksana  dan Keburukan jika tak laksana

TAJUK PROJEK
Definasi Tajuk Projek
Istilah/Terma yang diguna pakai
Latarbelakang Masalah (beserta gambar/foto)
Benchmarking- dengan produk yg hampir sama/atau dgn organisasi lain
Data & Carta Alir (jika ada) sebelum projek dijalankan
Tema Projek
Objektif Projek

ANALISA PENAMBAHBAIKAN 
Guna Analisa 5W + 1H
Rajah Sebab Akibat 1
Buat Analisa Punca Masalah
Rajah Sebab Akibat 2
Tetapkan Sasaran Projek (berapa % masalah nak diselesalikan dgn justifikasi)
Senaraikan Cadangan Peneyelesaian - Terima atau Tolak
Rajah Pokok - Cadangan Penyelesaian
Hasilkan draf SATU cadangan Penyelesaian
Tunjukan Prototype cadangan Penyelesaian
KESIMPULAN KESELURUHAN PROJEK
Rumusan cadangan Penyelesaian - Kebaikan & Kesan jika dilaksana 
Lembaran Semakan Penilaian Ahli Kumpulan Sebelum & Selepas Projek
Carta Radar Penilaian Ahli Kumpulan Sebelum Projek & Selepas Projek
Cadanan Pembangunan Kumpulana atau projek akan datang


Pastikan setiap ahli dapat present (Agih2kan semasa  buat persembahan -tunjukan kerjsama berkumpulan -kecuali jika ada masalah line)
TQ


>>>>>>>

CONTOH:

Contoh lengkap Slaid KIK e-Wave projek MPLD 
https://www2.slideshare.net/faizar/contoh-kik-ewave-peringkat-uitm-2008

Contoh skrip-KIK e-Wave projek MPLD berdasakan slaid tersebut 
https://www2.slideshare.net/faizar/skrip-contoh-kik-ewave-projek-mpld

FULL SLIDE SAMPLE CONVENTION ICQCC , HYDRABAD, INDIA
BOOK LOAN FACILITY IN LIBRARY : SELF CHECK MACHINESContoh PENILAIAN PROJEK KIK
https://inqka.uitm.edu.my/main/images/stories/kik/penilaianprojekkikuitmv.3(14.5.18).pdf

Siri e Seminar KIK  : PENILAIAN PROJEK KIK
https://youtu.be/hZKCHwjd6FM


RUJUKAN

PENGENALAN KIK UiTM V3.0
https://www2.slideshare.net/faizar/pengenalan-kikuitm-v-30

INTEVENSI INOVASI KIK PDCA
https://www2.slideshare.net/faizar/intevensi-inovasi-kik-pdca

PDCA (Plan do Check Act)
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm


Course Code : HPD234

Siri e Seminar KIK 
Harta Intelek dan Hak Cipta Ke Arah Pengkomersialan Produk KIK_Pn Mariatini
https://youtu.be/efeQhxfCUu4

Siri e Seminar KIK 01 Harta Intelek dan Hak Cipta Ke Arah Pengkomersialan Produk KIK_ En Ikhwan

SULAM PLAYBOOK - eBook

TAKLIMAT PROGRAM SULAM 
Link

Aktiviti & Pencapaian KIK saya 

KIK UiTM

https://twitter.com/kikuitm

http://kikuitm.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/kikuitm/

https://www.instagram.com/kikuitm/

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/