Rujukan Maya - Virtual Reference

Perkhidmatan Rujukan Maya  (virtual reference) agak baru juga bagi kami . saya mengendalikannya sejak ditukarkan kebahagian  rujukan maya  bermula penghujung 2013 kerana sebelum ini saya  ditugaskan di Unit Web dari 2005. Antara inisiatif yang dilakukan mewujukan perkhidmatan Chat With Librarian ( Live Chat)  Perkhimatan Maya yang lain adalah seperti E-Reference atau Online Reference yang dulu berbentuk web page atau slide dan pdf kini ditambah dengan bentuk video menggunakan platform percuma sosial media seperti youtube , blog dan sebagainya.

Bagi memnuhi keperluan semasa dan trend generasi x-y-z  la ni....mereka perlukan dan germari perkhidmatan yang Real Time ( Real Time Services).  Ini merupakan kaedah  menarik perkhidmatan rujukan digital yang cuba untuk disediakan  oleh perpustakan lebih banyak. Ia adalah masa nyata, perkhidmatan rujukan interaktif di mana pengguna boleh bertanya satau bersembang (chat)  secara santai dengan pustakawan rujukan secara langsung di mana sahaja di dunia ini dengan menggunakanjaringan internet.  Pengguna dan pustakawan boleh berinteraksi dengan menggunakan teknologi chat, dan tidak seperti dengan merujuk e-mel , pustakawan boleh melakukan wawancara, rujukan dan macam lagi.

Teknologi  chat ini sebenarnya telah lama ada semenjak ada internet namun disebabkan  teknologi yang sentiasa berkembang dan berubah mengikut  peredaran zaman dan perubahan semasa maka pelbagai bentuk dan medium chat yang ada dipasaran. Cabarannya sekarang bagaimana pihak perpustakaan cuba menyesuaikan teknologi yang ada supaya ia kekal releven dan boleh digunakan mengikut peredaran masa dan pelbagai perisan yang senetiasa berubah. 

Berikut pelbagai perisian chat sejak dari 1973 hingga 2015

https://drive.google.com/file/d/0B-Rl9P-NLWn7Q1QtTTJMTU55QjA/view?usp=sharing

Berikut pula adalah  beberapa perpustakaan didunia yang menggunkan pelbagai perisan chat dalam perkhidmatan rujukan maya (virtual reference) mereka  terutama yang melibatkan chat.

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/