Thursday, December 17, 2015

Kursus Teknik Pengendalian Program Pendidikan Pengguna


Bulan ini mungkin bulan yang banyak bengkel, kursus dan mesyuarat  bagi saya , berturut dari Program Makmal Perancangan Strategik Perpustakaan UiTM 8-10 Disember 2015 di Melaka yang lalu seterusnya ke Ipoh bermesyuarat bersama Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)  haa..haa.. minggu ni sambung dengan Kursus Teknik Pengendalian Program Pendidikan Pengguna ajuran bahagaian kami iaitu Bahagian Perkhimdatan Akademik (BPA)

Kursus diadakan dari 15 hingga 16 Disember 2015  bertempat di   Bilik Seminar PTAR Utama dimana kursus ini disampaikan secara santai oleh penysarah yang yang berpengalaman  dalam bidang pendidikan iaitu Encik Mohamad Azmi Adnan, Pensyarah dari Fakulti Pendidikan UiTM Shah Alam.

Antara objektif utama kursus ini dianjurkan adalah untuk :
-  Memberi pendedahan kepada pustakawan tentang teknik-teknik pengajaran berpandukan teori dalam  pedagogi.
-  Mengaplikasikan konsep pengajaran dan pembelajaran berkesan
-  Menyampaikan kandungan modul dengan baik
-  Berkeyakinan mengendalikan kelas dan taklimat

Berikut foto aktiviti sekitar kursus


0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/