Monday, September 14, 2009

Bengkel Portal Universiti

Selasa Sept 12, 2009. PSMB dengan kerjasamam IBM Malaysia telah menganjurkan satu bengkel bertajuk Portal Universiti yang di hadiri oleh semua pemilik proses di UiTM, Tujuan bengkel ini di adakan adalah untuk memberikan penerangan kepada pemilik proses dan juga kakitangan yang terlibat terhadap hala tuju aplikasi berasaskan web. Untuk itu PSMB mencadangkan supaya di wujudkan satu Portal yang merangkumi semua portal-portal yang sedia ada di Universiti. Dengan adanya portal ini nanti pengguna hanya perlu log kedalam portal ini dan boleh mengaksess semua aplikasi lain atau portal lain dengan hanya sekali login sahaja. Para peserta di berikan penerangan mengenai konsep portal dan juga case study yang telah di buat oleh pihak IBM, serta sesi soal jawab juga di adakan di mana pengguna boleh menguatarakan cadangan dan padangan mereka.

http://psmb.uitm.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=183:bengkel-portal-universiti&catid=1:latest-news&Itemid=86

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/