Thursday, November 16, 2017

APC 2017 Konvensyen KIK Kebangsaan 2017 ( National Convention on Team Excellence - ICC 2017)


Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition 2017
14 - 16 Nov 2017
Genting International Convention Centre 
#MPC #APIC2017
Konvensyen ICC Kebangsaan 2017 kali diadakan bermula dari 14 – 16 November  2017 (Selasa – Khamis ) bermula seperti biasa 9.00 pagi sehingga  5.00 petang bersempena dengan Annual Productivity & Innovation Conference and Exposition 2017
http://www.mpc.gov.my/innovative-and-creative-circle-icc/
Aktiviti Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK- ICC- Innovative Creatif Circle) anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) mampu melahirkan pekerja sesebuah syarikat dan organisasi untuk lebih proaktif, produktif dan mampu berfikir di luar kotak.

Semua syarikat dan organisasi dalam negara wajar melibatkan diri dalam program ICC secara aktif. Ia bukan sahaja membantu syarikat menjimatkan kos operasi seterusnya mencapai visi dan misi syarikat, malahan budaya ICC yang diterap mampu menghasilkan warga kerja berfikiran ke depan dan membentuk Team atau kumpulan kerja yang mantap -sesuai bagi Team Building

ICC atau KIK ini membantu memberi peluang kepada pekerja berfikiran secara kreatif dan mengeluarkan kreativiti mereka untuk berfikir luar kotak bagi menyelesaikan sebarang masalah di tempat kerja.

Ini akan menghasilkan pekerja produktif dan proaktif. Jika syarikat dan organisasi mempunyai pekerja seperti ini, ia akan membantu setiap syarikat untuk maju ke hadapan dan berdaya saing sehingga peringkat antarabangsa seperti projek KIK/ICC kami yang lalu bersama kumpulan kik e-Wave ke British Invention, Innovation and Tecnology Show - BIS di London

sekitar APC20170 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/