Saturday, October 16, 2010

ANUGERAH DI ICQCC 2010 HYDERABAD INDIA


Alahmdulilah , Tahniah dan Syabas kepada Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) e-Wave  dari Jabatan Pengurusan Sistem & Teknologi Maklumat (JPSTM)  Perpustakaan UiTM di atas kejayaan meraih pingat dalam konvensyen ICQCC (International Convention on Quality Concept Circles) peringkat antarabangsa yang julung kali disertai UiTM pada 9-15 Oktober 2010 di Hyderabad, India

Tidak sia-sia pihak Urus Setia KIK UiTM mengadakan Bengkel Dokumentasi Projek pada 28 -29 Julai 2010 yang lalu, bagi menyediakan bahan bagi  penyertaan kami ke konvensyen ICQCC ini
Konvensyen ini telah disertai pasukan dari pelbagai negara iaitu India, Sri Lanka, Filipina, Singapura, Taiwan, Jepun, Thailand, Korea, China, Malaysia dan Indonesia. TAHNIAH & SYABAS...

ICQCC'10-Hyderabad

Dates:October 12-15, 2010Venue:Novotel & Hyderabad International Convention Centre ComplexTheme:"Develop People for Better Tomorrow"
Organized by:Quality Circle Forum of India (QCFI)
For more details, contact:
Secretariat, ICQCC-2010 Hyderabad
Quality Circle Forum of India
Email: icqcc2010@gmail.com / qcfihq@eth.net
https://www.juse.or.jp/english/conventions/icqcc-10.html
About the ICQCC ~ The History
https://www.juse.or.jp/english/conventions/icqcc-00.html

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/