Monday, February 04, 2013

Pelancaran Glosari Istilah Peperiksaan dan Penilaian Pelajar UiTM Sempena Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor 2013

Bahagian Hal Ehwal Peperiksaan dan Unit Hal Ehwal Kurikulum, Bahagian Hal Ehwal Akademik dengan kerjasama Fakulti, Kampus, Pusat Akademik, InQKA, InfoTech dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk pertama kalinya telah menyediakan, satu buku Glosari Istilah Peperiksaan dan Penilaian Pelajar.

 

Penyediaan glosari istilah bagi proses peperiksaan, penilaian dan proses akademik, akan dapat dijadikan rujukan utama untuk diguna pakai di seluruh sistem UiTM.

 

Pelancaran Glossari Istilah Peperiksaan dan Penilaian Pelajar UiTM susulan  Bengkel Penyediaannya telah dilakukan di UiTM Sabah pada 20-22 Januari 2013 yang lalu

 

diikuti pelancaran Pelancaran Dasar dan Garis Panduan Komunikasi Universiti

http://ahmadfaizar.blogspot.com/2013/02/pelancaran-bahan-penerbitan-jabatan.html

 

 

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/