Wednesday, February 22, 2012

Perkhidmatan Perpustakaan 24 Jam

Ptar-24jam
Pihak Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)  akan memulakan  perkhidmatan 24 jam bermula 5 Mac 2012 ini di Perpustakan terpilih iaitu  PTAR 1 dan PTAR 3 ( Perpustakaan Kejuruteraan)

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/