Monday, July 01, 2019

Produk Teknologi VR -Virtual Reality & AR - Argumented Reality & 360


Hari ini kami berpeluang mengeksplorasi Produk Teknologi VR -Virtual Reality & AR - Argumented Reality selari denga kehendak  Industri Revolusi 4.0  (IR4.0) dan Digital Maker.

Revolusi Industri 4.0 melibatkan teknologi terkini memberi cabaran dan membawa  pembaharuan kepada semua sektor di negara ini yang memerlukan mereka melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital itu untuk kekal berdaya saing.

Revolusi Industri 4.0 dapat mengatasi masalah kebergantungan terhadap sumber tenaga yang secara signifikan akan mengubah masa depan dunia pekerjaan. Manusia dan teknologi saling memerlukan bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan terbaik, sebagai contoh pustakawan boleh menjadi SME (Subject Matter Expert) yang diperlukan bagi mengumpul dan menganalisis data menjadikan maklumat lebih bermakna.

IR4.0 dan Library 4.0 memerlukan strategi dan perancangan yang betul melalui Staf yang berkemahiran (Manpower),Sistem (System), Prosess / Prosedur Organisasi (Processes) dan Peralatan (Equipment)

Universiti haruslah memiliki pengurusan yang mantap, saling menyokong dan inovatif.

Universiti juga perlu mempunyai pentadbir yang berdedikasi dan mahu melaksanakan pembaharuan inovasi digital di Universiti.

Sekarang kita perlu mencari ruangan yang sesuai untuk dijadikan bilik khas untuk dinaiktaraf jadi Digital Maker Hub (DMH).Read more https://www.classvr.com/virtual-reality-downloads/

https://www.classvr.com/school-curriculum-content-subjects/mixed-reality-resources/

ClassVR Portal Updates 

https://www.youtube.com/watch?v=4jlfp7OetKs


Google Keynote at SID Display Week, Clay Bavor, VP of Google VR/AR

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/