Friday, February 23, 2018

Seminar Keibubapaan Siber


SEMINAR KEIBUBAPAAN SIBER:
"Keluarga Bingkas Siber
Bermula dengan Anda"

Seminar Keibubapaan Siber “Keluarga Bingkas Siber Bermula Dengan Anda” diadakan bersempena Sambutan “Safer Internet Day 2018” Edisi Malaysia anjuran CyberSecurity Malaysia bersama Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) dan Majlis Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Kebangsaan Malaysia.

Seminar ini merupakan kesinambungan daripada Seminar Memelihara Keselamatan Wanita dan Kanak Kanak #cyberSAFE yang dianjurkan bersama oleh NCWO dan CyberSecurity Malaysia pada 22 Oktober 2017 lalu.


Safer Internet Day #SID #SID2018

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/