Monday, January 22, 2018

Cashless & e-Wallet Initiative in UiTM Library

 

Pada 22 Januari 2018 yang lalu, telah berlangsung Majlis Perasmian Cashless@UiTM bertempat di UiTM Selangor Kampus Sungai Buloh.Majlis ini telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi,YB Dato Sri Idris Jusoh.


Kerjasama strategik antara UiTM dan syarikat pembangun aplikasi dompet elektronik atau dompet elektronik / e-Wallet  Boost, akan diguna pakai di semua kampus negeri UiTM seluruh negara. UiTM kini bersedia menjadi kampus terbesar yang menjalankan urusan tanpa tunai dan tanpa kad di Malaysia.Hasil kerjasama dengan  Axiata Sdn. Bhd., Perpustakaan Tun Abdul Razak telah berjaya melaksanakan pembayaran tanpa tunai semasa berurusan di kaunter Perpustakaan 
Tun Abdul Razak (PTAR) Utama sahaja buat permulaan.
 
Pengguna Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM Shah Alam kini boleh menggunakan kaedah pembayaran tanpa tunai untuk transaksi pembayaran perkhidmatan perpustakaan.

Pengguna perpustakaan boleh membuat pembayaran denda lewat pemulangan buku (overdue charges), pembayaran buku hilang dan lain-lain akan menyusul kemudian.


Selan dari itu penggna BOOST boleh membuat pemindahan atau penambahan wang tunai melalui kad debit, kad kredit Visa dan Mastercard atau melalui perbankan dalam talian kedalam aplikasi BOOST masing-masing

Untuk perancangan seterusnya, Perpustakaan UiTM akan memperluaskan lagi pembayaran tanpa tunai ke semua perkhidmatan kepada tiga puluh sembilan (39) buah perpustakaan UiTM diseleuruh negara berperingkat-peringkat.

Perkhidmatan e-Wallet / cashless ini akan dapat dimanafaatkan oleh keseluruhan 180,000 ahli perpustakaan yang terdiri daripada pelajar, staf akademik dan staf pentadbiran UiTM.Pada amanat tahun baru tersebut Ketua Pustakwan merasa bangga dan mengucapkan tahniah kepada Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan kerana merealisasikan projek ini.

Berikut sedutan dari video Amanat Ketua Pustakawan, Video Amanat Ketua Pustakawan sepenuhnya boleh dicapai melalui url berikut : https://www.youtube.com/watch?v=T85_rKLKQzQ&t=9s
#libraryuitm #uitm #digitalcampus #ewallet #dompetdigital #Boost #cashless  #cashlesssociety

Kini penggunaan Cashless telah diperluaskan lagi menggunakan Terminal Debit/Kerdit kad  keseluruh Perpustakaan Kampus UiTM Cawangan diseluruh Malaysia.

Cashless@PTAR via Terminal Debit & Credit Card from Perpustakaan UiTM on Vimeo.


Kami yang terlibat dari mula  projek Cashless  Library  (UiTM Digital Library Initiative ) terus merancang bersama team untuk meperluaskan lagi penggunaan Cashless  Library melalui beberapa insiatif lain seperti berkerjasama dengan pihak bendahari UiTM melalui UiTM PAY dan Kiplepay
update Jan 2021


0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/