Tuesday, January 29, 2013

Round table Flood Control Research Centre

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">

<div class="posterous_autopost">

<br />

<div class="p_embed p_image_embed">

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

</div>

<br />

<div class="p_see_full_gallery">

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">See the full gallery on Posterous</span></span></div>

</div>

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> Pada 16 Januari 2013 yang lalu, satu Simposium :“International Flood Control Symposium (IFC 2013)” telah diadakan di Shah Alam, Ia yang melibatkan kerjasama dari 5 buah universiti dan pusat penyelidikan terkemuka iaitu&nbsp; Universitat Stuttgart, Colorado State University, Asian Institute of Technology, Indian Institute of Technology Roorkee, UiTM, Institut Penyelidikan Hidrolik Malaysia serta Jabatan Pengairan dan Saliran, Malaysia.</span></span></div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

</div>

<div class="posterous_autopost">

</div>

<div class="posterous_autopost">

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

</div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

</div>

<br />

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Simposium ini adalah untuk membincangkan kaedah terbaik dalam pengawasan, pengawalan dan tindakan secara berkesan bagi sebaran maklumat banjir antara para jurutera, saintis, akademia dan pihak industri. Hasil gabungan 5 buah universiti dan juga badan profesional ini, “Flood Control Research Center” yang berpusat di UiTM akan ditubuhkan tidak lama lagi.</span></span><br />

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"></span></span><br />

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

</div>

<br />

<br />

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Susulan daripada itu satu Perbincangan Meja Bulat&nbsp; bagi penubuhan "Flood Control Research Center" yang melibatkan Dato Sri VC UiTM, Prof Daniel Gunaratnam (Washington DC), Pierre Julien (CSU), Muthiah Perumal (IIT), Mukand Singh Babel (AIT) serta dekan dan beberapa pensyarah telah diadakan pada 17 Januari 2013 dimana  Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam&nbsp; turut memberi sumbangan dengan cadangan pengwujudan "Flood Control Research Center Library"&nbsp;&nbsp;</span></span><br />

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">http://library.uitm.edu.my/flood-control/</span></span><br />

<br />

<div class="p_embed p_image_embed">

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">

</div>

<br />

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">&nbsp; <img alt="20130117_095731" src="http://getfile5.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/vCyxviyAaqnqxzzelHpnanJkcjDpcwHCzsmjHzFDrFeEmmfiaxFDhaxBqvAE/20130117_095731.jpg.scaled1000.jpg" />&nbsp; <img alt="20130117_114537" height="450" src="http://getfile9.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/szqajiFjChbacofIzJudEJzdohikIwGiJxDJcyyzCqBfdmcGjuqtcqszcdjo/20130117_114537.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9570" height="399" src="http://getfile6.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/vkxkwDlasDryEBjlAxCBflbmaCmqHGJnchmlGrfblfsyczIgHCsDctdgvfsC/DSC_9570.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9575" height="399" src="http://getfile3.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/BpfiFriyEByHupvEaCwDBihzqsFgfdDhaacwGiHocmtbFhJJbEiCgxkEjuan/DSC_9575.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9607" height="399" src="http://getfile9.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/yboEybyjIuJkduhimpCIwBnvgojCfnpoDuBxzCdmbdriyydtBwArycpkoreb/DSC_9607.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9613" height="399" src="http://getfile3.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/HCytqitmbzlhttitBwdcFHtqogvbcyiFvaouffsuDjHpIboCarpxhlHxbGdm/DSC_9613.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9670" height="399" src="http://getfile0.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/uwgqnIdFxBgbedkmeCmEoyaraxkDaBxljfeBysggcxfhdHlhzzIAkeriEqyF/DSC_9670.jpg.scaled1000.jpg" width="600" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="Dsc_9659" height="399" src="http://getfile7.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/pBpjwblbJjDFGsDtvnjxFqxhiaEEjauibrComyixofgAGejagmAstBoAyuDu/DSC_9659.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9714" height="399" src="http://getfile8.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/smxGoAyleIovHkEcbdqdxwHmDJavDsbobrobcmFpcmbdjIhxcFxiwqppzzcj/DSC_9714.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9695" height="399" src="http://getfile1.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/JgmlqtwiocuhiqJDhBpzHumFCHmfwDfqsbnfmuxDBgltJxgoIuFzwsoDifpG/DSC_9695.jpg.scaled1000.jpg" width="600" /> <img alt="Dsc_9722b" height="450" src="http://getfile7.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2013-01-22/hwxgeoItqAHupGhJFsEAztHqJpyjcfqbhklngczHAlyJFfwbkuvmkvGzuvaI/DSC_9722b.jpg.scaled1000.jpg" width="600" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span> <br />

<div class="p_see_full_gallery">

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">See the full gallery on Posterous</span></span></div>

</div>

<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Posted via email from perpustakaanuitm's posterous</span></span> </div>

</div>

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/