Monday, July 25, 2011

Mini Konvesyen KIK UiTM 2011, Peringkat Zon Tengah

20110726minikonvensyenkik

Tarikh: 26 Julai 2011 (Selasa)
Masa  : 8.00 pagi (Pendaftaran)
         : 4.00 petang ( Penyampaian hadiah)
Tempat: Dewan Annexe, UiTM
Tema  : Ke arah Pengurusan Wajar melalui Inovasi

Mini Konvesyen KIK UiTM 2011, Peringkat Zon Tengah dianjurkan oleh Pejabat Bendahari

Pejabat Bendahari Universiti merupakan nadi utama dalam pengurusan kewangan bagi keseluruhan sistem Universiti sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta  Institut Teknologi MARA 1973 dan ia diuruskan secara berpusat. Perkembangan Pejabat Bendahari adalah selari dengan perkembangan Universiti bermula sejak penubuhan Dewan Latehan RIDA pada tahun 1956 sehinggalah diiktiraf menjadi sebuah universiti pada 26 Ogos 1999 iaitu Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kini, perkhidmatan Pejabat Bendahari terdapat di semua fakulti dan bahagian di Shah Alam serta 26 buah kampus melalui unit kewangan zon dan pejabat bendahari cawangan masing-masing. Dengan hal ini ia dapat memastikan sumber kewangan diurus tadbir dengan sebaik mungkin melalui struktur dan proses yang kemas dan berkesan dalam mendokong hasrat UiTM untuk menjadi universiti yang unggul.

Reactions:

0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/