Monday, October 20, 2014

Cabaran My Innovation 2014


Sekali ini kita mencuba nasib menyertai Cabaran My Innovation 2014 peringkat Petaling pula, bersama kumpulan KIK KeyLite http://keyliteuitm.blogspot.com/  dengan menghantar  2 penyertaaan 
1. KeyLite Easy-Removal Lamp (KERL)
2. Digital Signage KeyLite (DSKL) 

Harap-harap dapatla mengulangi jejaki inovasi terdahulu sehingga ke BIS

Tarikh lawatan tapak   :   21 Oktober 2014 (Selasa)
(urusan persiapan tapak,  dibuat pada 20 Oktober 2014 mulai jam 3 petang)

Tempat  :  Ruang Lobi Menara Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Petaling Jaya

sekira berjaya boleh kami meneruskan cabaran My Innovation peringkat seterusnya


Program Cabaran My Innovation merupakan rantaian kepada Program Jejak Inovasi ( Turun Padang ) yang menjelajah ke semua Sembilan ( 9 ) daerah di Negeri Selangor. Cabaran ini adalah berbentuk pertandingan yang berteraskan kreativiti dan inovasi yang dilaksanakan serentak dengan pelaksanaan program Jejak Inovasi ( Turun Padang ). Fokus program ini adalah kepada semua penduduk di Negeri Selangor yang meliputi individu / orang perseorangan / penjawat awam, syarikat swasta, pelajar sekolah dan pelajar Institusi Pengajian Tinggi ( IPT ).


Cabaran My Innovation diwujudkan dengan objektif berikut:-

i. Mengumpul maklumat produk / hasil inovasi.
ii. Mempromosi dan menonjolkan produk / hasil inovasi oleh segenaplapisan masyarakat.
iii. Memberikan pengiktirafan kepada produk / hasil inovasi terbaik sebagai bentuk galakan kepada masyarakat di Negeri Selangor mengembangkan minat dan potensi yang berteraskan inovasi dan kreativiti.
iv. Mengembangkan budaya inovasi dan kreativiti dalam kalangan anggota masyarakat.

Cabaran My Innovation dibahagikan kepada enam ( 6 ) kategori berikut:-
i. Kategori Kumpulan Kecil
ii. Kategori Jabatan / Agensi Kerajaan / Badan Berkanun
iii. Kategori Agensi / Syarikat Swasta
iv. Kategori Individu / Orang Perseorangan
v. Kategori Pelajar Sekolah
vi. Kategori Institut Pengajian Tinggi ( IPT )

Tema Pertandingan Cabaran My Innovation ialah “INOVASI….DUNIAKU”.

Tema ini dipilih bagi memberikan gambaran tentang kepentingan inovasi sebagai antara sebahagian daripada kehidupan masyarakat.

Penyertaan adalah dibuka kepada produk / hasil inovasi yang belum pernah memenangi mana-mana pertandingan berkaitan inovasi dalam tempoh 3 tahun terakhir ( 2011 - 2013 ). Bagi produk / hasil inovasi yang pernah memenangi pertandingan berkaitan inovasi sebelum tahun 2011 adalah dibenarkan untuk dicalonkan dengan syarat ia telah melalui proses-proses penambahbaikan dan pengubahsuaian dan ditunjukkan secara jelas semasa proses penilaian tapak kelak. Manakala bagi produk / hasil inovasi yang sekadar pernah menyertai pertandingan berkaitan inovasi tetapi tidak memenangi sebarang gelaran / anugerah adalah layak dicalonkan.


Penggunaan bahan-bahan kitar semula / terbuang adalah sangat digalakkan.


0 comments:

Contact Me

Snap & Read with QRCODE Reader

http://zxing.appspot.com/generator/